My Great Web pageDalmacija je dobila ime po Ilirskoj riječi Delme, što znači ovca. Proteže se jugoistočno od otoka Paga sve do Boke Kotorske (Crna gora). Zaleđu Dalmacije pripadaju Ravni kotari, Bukovica, Dalmatinska zagora... Klima je pretežno Mediteranska, suha i vruća ljeta i blage i vlažne zime. Tla su većinom crvenice (terrarossa), tla bogata željezom koja nemaju veliku hranjivu vrijednost. Planine u Dalmaciji većinom su Dinaridi: Dinara, Svilaja, Mosor, Moseć, Biokovo... Najviša planina (Dinara) je visoka 1913m, a ostale su većinom niske. Rijeke (Zrmanja, Krka, Neretva, Cetina...) su kratke i brzog toka, koji se može iskoristiti za hidroelektrane. Klima Dalmacije pogodna je za uzgajanje maslina i vinove loze. Prirodna bogatstva su šume i more, u kojima je lako uočljiva raznolikost biljnog i životinjskog svijeta.